شرح وظایف و مأموریتهای اساسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس
 
1-ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحد های بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاههای اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در خصوص پاسخگویی به شکایات .
2-هماهنگی در خصوص نحوه استقرار در استانداری ، فرمانداری و بخشداری های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور .
3-ارزیابی عملکرد واحد های استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها .
4-تنظیم برنامه بازرسی دوره ای استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها و اجرای آن از طریق بازرسی های مالی و اداری .
5-انجام بازرسی های  موردی از دستگاه های اجرایی با دستور مقامات مافوق .
6-انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظیفه محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه .
7-تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.
8-بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت کشور و دیگر ارگان ها ی مسئول ارجاع می گردد.
9-بررسی ، اظهار نظر و تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه (فرمانداری ها و بخشداری ها ) و ارائه به مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحد های ذیربط.
10-عضویت و شرکت در جلسات کمیته ها و کارگروه ها با موضوع تحول اداری ، ارتقاء سلامت اداری، مبارزه با فساد و رشوه و تکریم ارباب رجوع.
11-تنظیم و اظهار نظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحد های تابعه و وابسته با اشخاص حقیقی و حقوقی.
12-طرح پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.
13-معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا ، دفاع از دعوا ، تهیه لوایح و مشاوره ) مدیران و کارکنان استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی.
14-همکاری با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود.
15-انجام امور ثبتی و مستند سازی اموال منقول و غیر منقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحد های تابعه و وابسته .
16-تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری ، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی درباره کلیه ی مسائل حقوقی و قضایی استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها .
17-نظارت ، ارزیابی و بازرسی از نحوه ارائه کلیه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحد های تابعه و وابسته و بازرسی از دستگاه های اجرایی استان .
18-دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق .
19-بررسی پیرامون صحت و سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات .
20- ایجاد ارتباطات موثر مردمی در بستر سامد و از طریق سرشماره 111 به شرح ذیل:
- برقراری ارتباط  با مردم به صورت تلفنی، حضوری و سایر مبادی ورودی از جمله پست و سایت اینترنتی.
-  ارائه مشاوره و راهنمایی به متقاضیان تلفنی و حضوری.
-  ثبت، انتقال و انعکاس صحیح و کامل تقاضاها به دستگاه های استانی و فرا استانی.
-  اطلاع­ رسانی به متقاضیان از مرجع پاسخگویی.
-   پیگیری و نظارت تا حصول نتیجه با رویکرد حل مسئله.
-    نظارت بر عملکرد و ایجاد هماهنگی بین دستگاه­ها از منظر پاسخگویی.
-  تهیه و تنظیم گزارش­های تحلیلی کیفی و کمی در بازه های زمانی مختلف.
- انجام هماهنگی لازم جهت برقراری ارتباط مستقیم و بر خط مسئولین استانی بامردم از طریق تلفن 111.
- برگزاری جلسات ملاقات مردمی استاندار.
-  انجام امور مربوط به ثبت، ارجاع و پیگیری نامه های واصله در سفرهای شهرستانی استاندار.

 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است